John & Heidi

 Mon-Sat 6am-10am CT

Cindy Scott

Mon-Fri 10am-2pm CT

Terry Dean

Mon-Fri 2pm-6pm CT

Josh David

Mon-Fri 6pm-10pm CT

The Big Rock w/ Johnny J

Sat 6pm-10pm CT

Hard Heavy & Hair w/ Pariah Burke

Sat 10pm-12am CT

Hair On The Air w/DC the DJ

Sun 12am-1am CT

Flower Power Hours w/ Ken & MJ

Sun 6am-10am CT

Dead Air Radio w/ Cory Daniels

Sun 7pm-8pm CT

Floydian Slip w/ Craig Bailey

Sun 8pm-9pm CT

Free Talk Live w/ Captain Kick Ass

Sun 9pm-12am CT